Het eigen online leerplatform van ROC Mondriaan School voor Toerisme, Recreatie & Evenementen

 
 

Het is voor onze school een bijzondere erkenning dat de voorzitter van de reisbranche, Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, het initiatief vanaf het begin heeft ondersteund en aangemoedigd.

 

De heer Frank Oostdam was een ideaal klankbord omdat het ANVR als geen ander actueel inzicht heeft in de ontwikkelingen in de reisbranche en het toeristisch onderwijs, zowel op HBO als MBO niveau. Tijdens de presentatie van de resultaten van de pilot heeft de heer Frank Oostdam de school en studenten gecomplimenteerd met de innovatie en bereikte resultaten.

 

De heer Frank Oostdam heeft bij de start van de pilot ook onderstaande video-oproep gedaan aan alle studenten om zich in te schrijven als deelnemer. Uit alle inschrijvingen is in samenspraak met de mentoren een twintigtal studenten geselecteerd.

 

 

Alle studenten die aan de pilot hebben deelgenomen hebben tijdens de presentatie van de eindresultaten (juni 2018) een speciaal certificaat ontvangen uit handen van onze schooldirecteur de heer Marco Fontijn en de ANVR voorzitter de heer Frank Oostdam.

Hogeschool Rotterdam

 

ROC Mondriaan heeft een samenwerking met de Hogeschool van Rotterdam in het kader van het opleidingsprogramma "Pedagogisch Didactisch Getuigschrift" voor het behalen van de wettelijke bevoegdheid als mbo-docent (PDG).   

 

De heer Martin Does heeft de ontwikkeling van het Mondriaan Toerisme Lab als project tijdens zijn PDG-opleiding als maatwerk- en eindopdracht mogen inbrengen en de benodigde begeleiding verkregen voor het maken van de juiste koppelingen tussen de vakinhoudelijke kennis, technologische kennis en de vereiste didactische kennis.

 

Hierdoor hebben wij echt een platform op maat kunnen ontwikkelen dat geschikt is voor onze opleiding en de didactiek voor onze studenten nooit uit het oog is verloren.

 

Dank gaat uit naar de programmaleider "Pedagogisch Didactisch Getuigschrift" van de Hogeschool Rotterdam, de heer Arno de Koningh en zijn collega's de heer Ralf Hillebrand en mevrouw Jessica Meeuwsen.

  

 

Bedrijfsleven

 

Als mbo-opleiding is het cruciaal om een goede samenwerking te onderhouden met het beroepenveld, voor ons de reisbranche. Deze samenwerking heeft als doel het verkrijgen van informatie over de laatste ontwikkelingen in de branche, over de wensen van het profiel van de aankomende reisprofessional. Tevens beschikken wij over een breed netwerk voor de beroepspraktijkvorming, beter bekend als stagebedrijven.
Tijdens de ontwikkeling van de Mondriaan Toerisme Lab – pilot hebben wij regelmatig contact onderhouden met diverse praktijkbedrijven die als klankbord fungeerden.

 

Copyrights © 2017 - 2024 ROC Mondriaan Toerisme en Recreatie. Alle rechten voorbehouden.