Het eigen online leerplatform van ROC Mondriaan School voor Toerisme, Recreatie & Evenementen

 
 

Co-creatie met onze studenten

De innovatieve ontwikkeling van het Mondriaan Toerisme Lab is een initiatief van de heer Martin Does, sinds 2016 vakdocent aan het ROC Mondriaan School voor Toerisme & Recreatie. Gedurende zijn vorige functie als directeur eigenaar van een specialistische touroperator heeft hij ruime ervaring opgedaan met de transitie van een traditionele naar een online reisorganisatie.

 

Geïnspireerd door het bestaande curriculum en de behoefte om online werkprocessen in het lesprogramma te integreren kreeg hij de idee om met een Online Travel Lab een bijdrage te kunnen leveren aan het praktische onderwijsprogramma. Tijdens zijn opleiding “Pedagogisch Didactisch Getuigschrift” heeft hij de noodzakelijke koppelingen kunnen maken tussen de toeristische vakkennis, technische online kennis en didactische vakkennis.

 

De idee paste binnen de schoolvisie van de schooldirectie in de personen van mevrouw Irene Gunneweg en de huidige schooldirecteur de heer Marco Fontijn. December 2017 gaf de heer Fontijn het startschot voor de pilot, het ontwikkelen van een testomgeving.Het unieke van de Mondriaan Toerisme Lab is dat de ontwikkeling onder leiding van de heer Martin Does een co-creatie is geweest met docenten van de vakgroep Travel en de eigen studenten. Een selecte groep van 20 eerste-, tweede- en derdejaars Travel & Hospitality studenten heeft in een tijdsperiode van 6 maanden een fantastische prestatie geleverd door het platform in een testomgeving grondig te testen, verbeteren en ideeën voor verdere ontwikkelingen aan te dragen.

 

 

Juni 2018 hebben de deelnemers aan de pilot de eindresultaten gepresenteerd aan de eigen schooldirectie, vakdocenten, hoofd innovatie en communicatie van het ROC Mondriaan. Speciaal genodigde was de heer Frank Oostdam, Voorzitter van het ANVR, de brancheorganisatie van de reisbranche. Naast de complimenten ontvingen de studenten ook een certificaat uit handen van de heer Frank Oostdam en de heer Marco Fontijn.

 

Vermeldenswaardig is dat deze studenten zich geheel vrijwillig hebben ingezet en dit buiten hun schooltijd hebben gedaan. Gemotiveerde studenten en echte pioniers waar wij als school bijzonder trots op zijn. 

Copyrights © 2017 - 2024 ROC Mondriaan Toerisme en Recreatie. Alle rechten voorbehouden.