Het eigen online leerplatform van ROC Mondriaan School voor Toerisme, Recreatie & Evenementen

 
 

Intro

 

In de afgelopen jaren zijn wij vanuit de schoolvisie van toekomstigbestendig onderwijs het Mondriaan Toerisme Lab blijven doorontwikkelen met nieuwe functionaliteiten. De Covid-19 pandemie was de katalysator voor specifieke innovaties. Hieronder een opsomming van de belangrijkste onderwijstoepassingen. Ten slotte geven wij ook kort aan wat MTL vooral ook niet is. 

 

Methode

Het Mondriaan Toerisme Lab is geen apart of nieuw vak. Het is een platform dat als leermiddel wordt ingezet. Dat wil zeggen dat diverse docenten het Mondriaan Toerisme Lab tijdens hun reguliere lessen zullen inzetten als werkvorm om de studenten ervaring op te laten doen met specifieke vaardigheden.

Studenten zullen hun digitale vaardigheden met het gebruik van het Mondriaan Toerisme Lab gedurende de driejarige opleiding steeds verbeteren. De studenten leren stap voor stap. De eerstejaars studenten krijgen de gebruikerstitel Junior Specialist, de tweede- en derdejaars respectievelijk de titels Reisspecialist en Senior Reisspecialist. De drie titels hebben elk aparte gebruiksrechten en toegang tot functionaliteiten. Deze titels zijn er ook voor de studenten van de opleidingen Leisure & Hospitality en Junior Eventmanager.

 

 

Onderwijs op afstand

Tijdens de pandemie hebben wij het MTL verder ontwikkeld voor het organiseren van onze Virtuele lessen (=online lessen), de zogenaamde synchrone lessen. Docenten kunnen Virtuele lessen klaarzetten voor klassen, groepen en individuele studenten. Tijdens de Virtuele lessen maakt men o.a. gebruik van functies zoals: webcam, microfoon, groepschat, schermdelen, white board en breakoutrooms. De Virtuele lessen kunnen worden opgenomen, die de student makkelijk kan terugkijken. Bij een Virtuele les kan een docent ook huiswerk, lesmateriaal en opdrachten delen. 

De techniek is op basis van Big Blue Button, een welbekend Open Source systeem dat veel wordt toegepast op internationaal onderwijsgebied.    

 

Elektronische Leeromgeving (ELO)

Om de samenwerking tussen docent en student op afstand te verbeteren heeft MTL ook functionaliteiten verkregen voor het delen van lesmateriaal, studiewijzers, huiswerk en toetsstof. 

Naast de Virtuele lessen is er bovendien een tool ontwikkeld voor docenten om Zelfstandige lessen op te bouwen en te delen met studenten (=asynchrone lessen). Deze Zelfstandige lessen kunnen stapsgewijs worden opgebouwd met lesvideo's en bestanden (Power Point, Word etc.) Tevens kunnen er koppelingen (weblinks) naar andere programma's of online tools worden toegevoegd. De student kan na het maken van de Zelfstandige les ook feedback geven aan de docent. Ten slotte is er de functionaliteit dat de docent een opdracht met een klas, groep of individuele student kan delen en de voortgang kan bewaken. 

Webpagina's (CMS/CRM)

De student maakt kennis met een zogenaamd Content Management Systeem (CMS) en Customer Relation Management systeem (CRM). Beheert eigen webpagina’s met een persoonlijk profiel en leert een commercieel reisaanbod, recreatiebedrijf of evenement online op te bouwen met teksten, beeldmateriaal en prijzen. De student gaat ook aan de slag met Google Maps. Bijzonder is dat de studenten ook leren eigen E-Nieuwsbrieven op te bouwen en samen met de docent kunnen verzenden aan eigen relaties.

Met het CRM doet de student ervaring op door een eigen relatiebestand te beheren, relaties te werven, klantgegevens te verrijken en de juiste relaties als abonnee op de nieuwsbrief te selecteren. Aan webpagina's kunnen ook contactformulieren worden toegevoegd. 

 

 

Digitaal portfolio

Elke student beheert zelf haar eigen ontwikkelportfolio, waarbij zij met trots de eigen ontwikkeling tijdens de gehele opleiding kan presenteren. Ingeleverde opdrachten, mooie projecten, presentaties, rapporten, behaalde certificaten en filmpjes kunnen op fraaie wijze digitaal worden beheerd en gepresenteerd.

De studenten kunnen ook zelf opdrachten toevoegen aan het eigen portfolio. Nieuw is dat de studenten ook leren werken met een dashboard met handige kengetallen, zodat het beheer en de planning wordt vergemakkelijkt. 

  

Persoonlijk profiel

Als aankomend professional leren de studenten zich ook online professioneel te presenteren middels het opbouwen van een online profiel. De student besteedt aandacht aan zijn curriculum vitae; opleidingen, evenementen, stages, werk en reisverslagen.

De vaardigheden die worden aangeleerd tijdens de opbouw van het online profiel worden ook ingezet bij de voorbereiding op de sollicitatie naar de eerste stageplaats. De docenten Nederlands en de collega's van ons stagebureau werken nauw samen tijdens het sollicitatieproces. MTL verbindt de samenwerking tussen student met de docent Nederlands en het stagebureau.       

Individueel en samenwerken

Het Mondriaan Toerisme Lab is geschikt om individueel of om samen te werken in kleine groepen of zelfs met de gehele klas. Het leermiddel kan ons ook helpen bij het differentiëren. Dat wil zeggen dat de student met een grotere interesse en een hoger tempo zichzelf verder kan ontwikkelen en daarbij niet afhankelijk is van het tempo van de klas. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om apart lesmateriaal te delen met studenten die extra begeleiding nodig hebben. 

Leerdoelen

 

Het Mondriaan Toerisme Lab kan als leermiddel ingezet worden om meerdere leerdoelen te realiseren:


• Kennis en praktische ervaring opdoen met de werkprocessen van een online reisorganisatie
• Werken met een CMS/CRM systeem
• Presenteren van commercieel reisaanbod
• Werven van (potentiële) klanten
• Verrijken van klantgegevens
• Schrijfvaardigheid Nederlandse taal

 

Wat is het niet?

 

Soms kan het ook verhelderend zijn om aan te geven wat iets niet is. Wij gaan jou geen website leren bouwen en jij gaat ook niet leren programmeren of met moeilijke codes werken. Je hoeft beslist geen ICT-er te zijn. Daarvoor moet je echt een andere opleiding volgen. Het wordt trouwens ook niet van jou verwacht als jij straks stage gaat lopen of gaat solliciteren in het toerisme.

 

Wat wel van je wordt verwacht is dat je interesse krijgt, begrip en de vaardigheden hebt om te leren samenwerken via een online platform en ervaring hebt opgedaan met een CMS/CRM systeem en dat je ervaart hoe belangrijk het systeem in het contact met de klant is.

 

Copyrights © 2017 - 2024 ROC Mondriaan Toerisme en Recreatie. Alle rechten voorbehouden.